• login bestuur
 • volg ons op: facebook
  logo muziekverening Fidelis

  Home


  Updates

  toevoeging/wijziging: wat? waar te vinden? opmerking
  wijziging nieuwsbrief februari 2018 Homepage update 31-1-2018
  wijziging contributie (toevoeging huur instrument) Contributie update 29-1-2018
  wijziging linkpagina aangepast Links update 29-1-2018
  wijziging samenstelling orkest Orkest update 29-1-2018
  wijziging Agenda & Concerten Agenda & Concerten update 6-1-2018
  toevoeging foto's Spanjaardsgatconcert "James Bond" foto & film pagina update 23-5-2017
  toevoeging domeinnaam www.muziekverenigingfidelis.nl t.z.t. zal www.fanfarefidelis.nl verdwijnen

  Zoals hierboven al is omschreven, heeft de muziekvereniging nu twee domeinnamen, te weten:
  www.fanfarefidelis.nl
  www.muziekverenigingfidelis.nl
  Beide sites verwijzen naar dezelfde website. Het doel is om t.z.t. de naam www.fanfarefidelis.nl op te heffen.


  Wie zijn wij?

  Muziekvereniging Fidelis is de bloeiende vereniging met een groep gezellige muzikanten. Altijd al een kijkje willen nemen binnen het reilen en zeilen binnen deze vereniging?
  Hieronder een filmpje.
  Nieuwsbrief

  Hieronder de meest recente nieuwsbrief.

  nieuwsbrief februari 2018

  Download nu ook de nieuwsbrief als PDF. Klik op de afbeelding hieronder.
  Om deze te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat nodig.
  Historie

  In 1910 bestond in Breda een harmonie Cecilia, bekend als een muziekkorps voor middenstandsgroeperingen uit Breda.
  Deze harmonie werd opgericht in januari 1872!
  Op 6 juni 1910 ging deze harmonie over naar de Fidelisvereniging. Deze overgang bestond in feite uit de overdracht van de bezittingen van de harmonie Cecilia aan de Fidelisvereniging. De naam Cecilia bleef bestaan. De harmonie werd beschouwd als een onderafdeling van deze vereniging. Het bestuur van de Fidelisvereniging was tevens bestuur van Cecilia.
  Deze situatie heeft geduurd tot 1942. In dat jaar werd het dorp Princenhage geannexeerd door de gemeente Breda. Ook Princenhage kende een harmonie genaamd Cecilia. Omdat thans de situatie ontstond van twee harmonie├źn met dezelfde naam in de gemeente Breda, werd op 10 maart 1946 besloten de naam van de harmonie Cecilia te wijzigen in Harmonie St. Fidelis.
  Op de alg. ledenvergadering van 26 oktober 1964 bleek dat de vereniging het, zowel op bestuurlijk als muzikaal gebied, moeilijk had. Op advies van de toenmalige dirigent L. Evers werd besloten over te schakelen van een Harmonie naar Fanfare.
  Thans is Muziekvereniging Fidelis de enige Fanfare die Breda rijk is.


  Sponsoren

  oliehandel de hoon Schoonebeek Reclame & Design Slijterij de Haagpoort